Obudowa ścianowa zmechanizowana BW 18/34 POz

Dane techniczne

Minimalna wysokość [m] 1.8
Maksymalna wysokość [m] 3.4
Zakres pracy [m]  
      w pokładach niezagrożonych tąpaniami 2.0÷3.3
      w pokładach zagrożonych tąpaniami 2.2÷3.3
Nachylenie pokładu - podłużne do [°] 35
Nachylenie pokładu - poprzeczne do [°] ±20
Liczba stojaków w sekcji 2
Podziałka sekcji [m] 1.5
Podporność wstępna stojaka dla 25MPa [kN] 1176
Podporność robocza stojaka dla 43MPa [kN] 3038
Podporność sekcji liniowej (robocza) [MPa] 0.9÷0.98
Podporność sekcji skrajnej (robocza) [MPa] 0.85÷0.92
Przesuw obudowy [m] 0.8
Siła przesuwu sekcji dla 25 MPa [kN] 357.8
Ciśnienie zasilania [MPa] 25÷30
Ciśnienie robocze stojaków [MPa] 43
Masa sekcji [kg] 15900