Obudowa ścianowa zmechanizowana BW 20/41 POz

Dane techniczne

Minimalna wysokość [m] 2.0
Maksymalna wysokość [m] 4.1
Zakres pracy [m]  
      w pokładach niezagrożonych tąpaniami 2.2÷4.0
      w pokładach zagrożonych tąpaniami 2.3÷4.0
Nachylenie pokładu - podłużne do [°] 35
Nachylenie pokładu - poprzeczne do [°] ±15
Liczba stojaków w sekcji 2
Podziałka sekcji [m] 1.5
Podporność wstępna stojaka dla 25MPa [kN] 2000
Podporność robocza stojaka dla 43MPa [kN] 3540
Podporność sekcji liniowej (robocza) [MPa] 1.0÷1.1
Podporność sekcji skrajnej (robocza) [MPa] 0.93÷1.02
Przesuw obudowy [m] 0.8
Siła przesuwu sekcji dla 25 MPa [kN] 350
Ciśnienie zasilania [MPa] 25
Ciśnienie robocze stojaków [MPa] 45
Masa sekcji [kg] 19800