Obudowa ścianowa zmechanizowana BW 24/46 POz

Dane techniczne

Minimalna wysokość [m] 2.4
Maksymalna wysokość [m] 4.6
Zakres pracy [m]  
      w pokładach niezagrożonych tąpaniami 2.6÷4.5
      w pokładach zagrożonych tąpaniami 2.7÷4.5
Nachylenie pokładu - podłużne do [°] 40
Nachylenie pokładu - poprzeczne do [°] ±20
Liczba stojaków w sekcji 2
Podziałka sekcji [m] 1.5
Podporność wstępna stojaka dla 25MPa [kN] 2070
Podporność robocza stojaka dla 43MPa [kN] 3050
Podporność sekcji liniowej (robocza) [MPa] 1.02÷1.12
Podporność sekcji skrajnej (robocza) [MPa] 0.83÷0.92
Przesuw obudowy [m] 0.8
Siła przesuwu sekcji dla 25 MPa [kN] 358
Ciśnienie zasilania [MPa] 25
Ciśnienie robocze stojaków [MPa] 38
Masa sekcji [kg] 21425