O Firmie

     
  • Rok założenia: 1991
  • Powierzchnia hal: 5430 m2
  • Powierzchnia firmy: 45 000 m2
  • Liczba zatrudnionych: 300 osób

Firma Becker-Warkop Sp. z o.o. istnieje już od 1991 roku. Jesteśmy w Polsce, a szczególnie na Śląsku - regionie nierozerwalnie związanym z polskim górnictwem - wiodącym producentem maszyn i urządzeń dla górnictwa.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Systemy transportu:

> kolejki spągowe: > kolejki podwieszone:
     - zębate spalinowe       - cierne spalinowe
     - zębate elektryczne       - zębate spalinowe 
     - linowe      - linowe

Obudowy zmechanizowane

Kompleksy do wybierania resztek pokładów

Urządzenia pomocnicze do odstawy urobku ze ścian

Projektowanie systemów transportu i urządzeń, produkcja, modernizacja, doradztwo, remonty, serwis

 

KLIENCI

Górnictwo węgla kamiennego:

Polska, Bośnia i Hercegowina, Rosja, Turcja, Ukraina, Iran, Rumunia, Kolumbia, Wietnam, Czechy

 

SYSTEM ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA

Zintegrowany system zarządzania wg wymagań norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2014 w zakresie:

Projektowanie, produkcja, modernizacja, remonty i serwis: systemów transportu dla górnictwa, obudów zmechanizowanych oraz innych urządzeń górniczych, przemysłowych i elektrycznych.

Polityka ZSZ(link)