KOMUNIKACJA (SMARTCOM)

BECKERCOM LEAKY FEEDER System łączności bezprzewodowej BeckerCom Leaky Feeder Radio System

System radiowy Leaky Feeder typu BeckerCom doskonale sprawdza się w warunkach dołowych, w miejscach z utrudnioną propagacją fal radiowych np. w wyrobiskach górniczych. W zamkniętych pomieszczeniach i wyrobiskach fale radiowe napotykają na przeszkody (np. absorpcja i odbicia fal od skał, maszyn i urządzeń), stąd konieczne jest zastosowanie specjalnych rozwiązań, które umożliwią niezawodną komunikację pomiędzy nadawcą i odbiorcą.

Z uwagi na spełniane funkcje, system jest szczególnie przydatny dla:

  • dyspozytora, ratowników, dozoru górniczego i brygad konserwatorskich,
  • miejsc, w których łączność przy pomocy urządzeń stacjonarnych jest niewystarczająca lub uciążliwa,
  • miejsc pozbawionych łączności stacjonarnej, np. przy pracach związanych z zazbrajaniem lub wyzbrajaniem ścian i dróg odstawy, w transporcie, na ciągach technologicznych, itp.

W oparciu o koncentryczny, promieniujący (tzw. „cieknący”) przewód antenowy (ang. Leaky Feeder Cable) możliwe jest objęcie zasięgiem radiowym mocno rozgałęzionych wyrobisk, pomieszczeń i szybów, zapewniając wysoki stopień wydajności i bezpieczeństwa pracy osób znajdujących się na całym obszarze zakładu górniczego, w tym także na powierzchni. Kabel typu „leaky feeder” dzięki specjalnej budowie umożliwia dwukierunkowe przenikanie fal elektromagnetycznych.

W odróżnieniu od innych rozwiązań wykorzystujących gęstą sieć radiowych stacji przekaźnikowych o ograniczonym zasięgu, gdzie dodatkowo aby zapewnić ruchomą łączność, użytkownik musi być zawsze w zasięgu widoczności optycznej choćby jednej stacji odbiorczo-nadawczej (ang. Access Point), system BeckerCom posiada wiele zalet. Zastępuje on skomplikowaną sieć nadajników jedną stacją bazową i jednym rozgałęzionym przewodem antenowym, który zasila również wszystkie urządzenia aktywne układu. Szerokie pasmo transmisyjne (nawet do 3 GHz) jest podzielone na kanały radiowe, w których fonia, wideo i dane mogą być nadawane dwukierunkowo w postaci analogowej lub cyfrowej. Daje to prawie nieograniczone możliwości dla nowych zastosowań w przyszłości.

System BeckerCom dzięki modułowej budowie i prostej instalacji może być w łatwy sposób rozbudowywany, a całkowita długość magistrali antenowej może przekroczyć 100 km. Łącząc kilka stacji bazowych otrzymujemy nieograniczoną możliwość integracji usług w jednym systemie na obszarze jednego lub kilku zakładów.

System BeckerCom został zaprojektowany do użytku w trudnych warunkach i jest odporny na działanie temperatury, wilgoci, zapylenia, korozji i drgań. Elementy aktywne i bierne przyłączane do przewodu promieniującego posiadają wpusty i trwałe zaciski w postaci mosiężnych bloków dopasowanych do średnicy kabla i skręcanych śrubami. Zaciski zostały specjalnie zaprojektowane, aby w najwyższym stopniu ułatwić montaż i naprawę. Wszystkie elementy na linii transmisyjnej posiadają obudowy o najwyższym stopniu ochrony IP68. Dołowa stacja bazowa posiada stopień ochrony obudowy IP54.

Przewód „Leaky Feeder” jest trwały i odporny na wpływ czynników obcych, z powłoką niepalną lub trudnopalną. Stan sieci antenowej (np. napięcie, prąd, wzmocnienie sygnału) jest sygnalizowany na obudowie wzmacniacza liniowego oraz w stacji bazowej, a naprawa uszkodzonego kabla trwa krótko i nie wymaga wysokich kwalifikacji ani specjalistycznych narzędzi.

W wykonaniu iskrobezpiecznym system nosi nazwę Radiating Leaky Cable System i posiada certyfikat badania typu WE nr SIRA 04ATEX2165X. Oprócz wymienionych w certyfikacie elementów systemu, w układzie występuje nieiskrobezpieczna stacja bazowa, a także m.in. iskrobezpieczne radiotelefony, zasilacze i skrzynki rozgałęźne.

Wyposażenie elektryczne wchodzące w skład systemu Radiating Leaky Cable System a także radiotelefony iskrobezpieczne zostały przewidziane do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Stacja bazowa systemu BeckerCom oraz radiotelefon stacjonarny oznaczone są znakiem CE i przeznaczone są do stosowania na powierzchni lub w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych zaliczonych do stopnia „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.