AUTOMATYKA (MINCOS)

Punkt BETACONTROL

System Automatyzacji Betacontrol

Mikroprocesorowy system automatyzacji BETACONTROL umożliwia objęcie siecią sterowania, kontroli i przesyłu informacji wszystkich urządzeń w podziemiach (w szczególności w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i metanu) jak i na powierzchni kopalń.

Zasadniczymi urządzeniami systemu sterowania są:

  • centralny sterownik typu Mining Master,
  • lokalny sterownik mikroprocesorowy typu BFS (opcjonalnie dodatkowo sterowniki pomocnicze typu BFS),
  • multipleksery typu BFBM,
  • sterowniki typu BFS 1 wyposażone w dowolne karty i moduły sensorowe,
  • urządzenia głośnomówiące typu BFC z awaryjnymi wyłącznikami linkowymi,
  • wyłączniki awaryjne linkowe typu BNS,
  • zasilacze iskrobezpieczne typu SVI.

Zastosowanie w układzie sterownika mikroprocesorowego współpracującego poprzez magistralę transmisji danych z układami peryferyjnymi, wyposażonymi również w mikroprocesory, umożliwia elastyczne, realizowane w obszarze programu użytkownika, dostosowanie właściwości układu do obsługiwanego obiektu.

DANE TECHNICZNE

Zabezpieczenie przeciwwybuchowe

Cecha budowy przeciwwybuchowej I M2 SYST EEx ib I
Certyfikat BVS 04 ATEX E 011 X