AUTOMATYKA (MINCOS)

BETAPULS 68 Urządzenie do pomiaru stanu napełnienia z czujnikiem radarowym Betapuls 68

Dla instalacji iskrobezpiecznej.

  • Zastosowanie w zbiorniku z surowym węglem
  • Pomiar bezdotykowy w technice radarowej
  • Niewrażliwy na pył
  • Pomiar ciągły
  • Zakres pomiaru do 70 m

Uwagi dotyczące wydajności

Urządzenie do pomiaru poziomu napełnienia z czujnikiem radarowym BETAPULS 68 służy do bezdotykowej rejestracji poziomu napełnienia ładowanego urobku w zbiorniku na surowy węgiel.

Czujnik radarowy typu BETAPULS 68 może być stosowany wszędzie tam, gdzie nie można przeprowadzić pomiaru bezpośredniego (dotykowego).

Czujnik ten został specjalnie skonstruowany do wykonywania ciągłego pomiaru ładowanego urobku i oferuje wszystkie korzyści bezdotykowego pomiaru poziomu napełnienia. Czujnik mierzy niezawodnie poziom napełnienia do wysokości 70m, także przy maksymalnym powstawaniu pyłu.

Czujnik radarowy BETAPULS 68 składa się z obudowy z zabudowaną elektroniką, podłączeniem do procesora, uchwytu uchylnego z kołnierzem i anteny parabolicznej.

Obróbka sygnału pomiarowego realizowana jest przez analizator. Analizator (typu BFS 1) jest połączony elektrycznie z czujnikiem radarowym poprzez skrzynkę przyłączeniową czujnika. Analizator zasilany jest osobno z zasilacza iskrobezpiecznego typu SVI 12/1.3.

Wyświetlanie wartości pomierzonych i obsługa czujnika radarowego realizowana jest przez moduł wyświetlacza i obsługi typu PLICSCOM, który jest zintegrowany w głowicy czujnika radarowego. Jeżeli dostęp do czujnika radarowego jest utrudniony, wówczas moduł ten może zostać umieszczony alternatywnie w zewnętrznym urządzeniu wyświetlacza i obsługi. Podłączenie tej opcji z urządzeniem do wyświetlania i obsługi (typu BETADIS 61) realizowane jest przez skrzynkę przyłączeniową czujnika.

Dla podłączenia czujnika z przyrządem oceniającym i urządzeniem wyświetlającym są do dyspozycji konfekcjonowane przewody czujnikowe o różnych długościach.

Idea pomiaru

System antenowy czujnika wysyła ekstremalnie krótkie impulsy mikrofalowe o małej mocy do mierzonego produktu. Impulsy mikrofalowe zostają odbite od powierzchni napełnienia i przez system anten ponownie odebrane.

Przedział czasu między nadawaniem i odbiorem sygnału jest proporcjonalny do stanu napełnienia zbiornika. Fale radaru rozchodzą się z prędkością światła, przez co pomierzony czas jest ekstremalnie krótki. Bezpieczny i dokładny pomiar tego czasu umożliwia specjalny proces wydłużania czasu. Dzięki wprowadzeniu nowej technologii mikroprocesorowej i niezawodnego oprogramowania, ze zbioru odbitych zakłóceń, zostaje selektywnie wybrane i pomierzone prawidłowe echo napełnienia.

Po przeprowadzeniu pomiaru zbiornika zostaje wytworzony z ustalonym odstępem sygnał, proporcjonalny do poziomu napełnienia. Wyrównanie napełnienia zbiornika nie jest konieczne.


Podzespoły

1. Czujnik radarowy typu BETAPULS 68 (Rys. 1)

W zależności od wielokrotności napełniania i sytuacji dla zabudowy, wymagane są odpowiednio dopasowane czujniki. W celu zagwarantowania możliwie maksymalnej elastyczności, wyposażono czujnik radarowy typu BETAPULS 68 w odchylany uchwyt. Montaż czujnika radarowego realizuje się przy pomocy kołnierza DN100/4”. W celu zmniejszenia nieprzerwanego zabrudzania anteny, w czujniku radarowym zastosowano zintegrowane podłączenie umożliwiające przedmuchiwanie powietrzem.

Pomierzony poziom napełnienia zostaje przetworzony przez przetwornik pomiaru na sygnał prądowy 4..20mA/HART skąd zostaje następnie transmitowany przewodami czujnikowymi do analizatora. Zasilanie czujnika radarowego realizowane jest również poprzez przewody czujnikowe (techniką dwuprzewodową).

Przeprowadzanie pomiaru bezdotykowego i praktyczne wykonanie czujnika radarowego powoduje, że jest on szczególnie łatwy w obsłudze i konserwacji.

+ Komfort konserwacji

2. Analizator typu BFS 1 (Rys. 2)

W analizatorze typu BFS 1 znajduje się elektronika, która przetwarza sygnał prądowy dostarczany z czujnika radarowego na stosowany w górnictwie sygnał częstotliwościowy w zakresie 5..15 Hz. Ten sygnał częstotliwościowy może być oceniony przez przyporządkowane sterowanie lub może zostać dalej przetworzony.

Dla wykonania połączeń między analizatorem a czujnikiem radarowym, są do dyspozycji konfekcjonowane przewody o różnych długościach.

+ Kompatybilność

3. Moduł wyświetlacza i obsługi typu PLICSCOM (Rys. 3)

Moduł wyświetlacza i obsługi posiada wyświetlacz LCD, na którym wyświetlany jest aktualny poziom napełnienia, klawiaturę umożliwiającą ustawienie wymaganych parametrów systemu (np. MIN/MAX). Obsługa menu jest prosta z uwagi na łatwą do zrozumienia strukturę.

Moduł wyswietlacza i obsługi jest zintegrowany z głowicą czujnika radarowego; jako alternatywa może zostać zastosowane zewnętrzne urządzenie do wyświetlania i obsługi.

+ Informacja

4. Zewnętrzne urządzenie wyświetlania i obsługi typu BETADIS 61 (Rys. 4)

Jeżeli czujnik radarowy jest trudno dostępny, wówczas jest do dyspozycji zewnętrzne urządzenie wyświetlania i obsługi BETADIS 61. Posiadając boczne gniazdo montażowe, można BETADIS 61 zabudować w dowolnym miejscu (np. na szafie łączeniowej). Podłączenie do czujnika radarowego realizuje się przy użyciu czterobiegunowych konfekcjonowanych przewodów czujnikowych dostępnych w różnych długościach.

+ Łatwość obsługi