APARATURA ZASILAJĄCA (ENDIS)

Punkt PANELE

CPS 12-7-SP1/2/3 Wyłącznik mocy 6,6 kV

Panel wyłącznika mocy o prądzie znamionowym 400 A dla izolowanych sieci prądu trójfazowego o napięciu znamionowym do 6,6 kV.

Zintegrowany układ elektroniczny steruje panelem oraz spełnia funkcje kontrolno-ochronne sieci od strony górnej i dolnej podłączonego transformatora.

Do wyboru są następujące rodzaje sterowania: sterowanie za pomocą styków lub sterowanie cyfrowe za pomocą rozmaitych systemów sterowania nadrzędnego (magistrali polowych).

Zastosowanie

Panel można zastosować w systemie ENDIS poprzez gniazdo typu 6. Panel wyłącznika po stronie pierwotnej transformatora wyposażony jest w funkcję kontroli stanu izolacji. W połączeniu z modułem TOP1 zabudowanym w komorze wyłącznika strony pierwotnej umożliwia kontrolę izolacji maksymalnie trzech odpływów po stronie wtórnej.

Elektroniczny układ sterowniczo-kontrolny

Układy elektroniczne (ochronne) wbudowane w panelu i w module TOP pełnią następujące funkcje:


Każdy moduł ochronny komunikuje się za pomocą szeregowej magistrali danych z odpowiednim modułem wyświetlacza w urządzeniu wyłącznikowym, w którym ustawione są parametry robocze dla panela i wyświetlane komunikaty statusu.

Sterowanie

Panel może być sterowany za pośrednictwem modułu wyświetlacza poprzez styki (równolegle) lub adapter magistrali polowej (transmisja szeregowa).