Dwuskrzydłowa Tama Wentylacyjna Automatyczna typu DTWA

Dwuskrzydłowa tama wentylacyjna automatyczna przeznaczona jest do zabudowy w wyrobiskach korytarzowych wentylacyjnych, w których może odbywać się przejazd zespołów transportowych tj. kolejek spągowych, podwieszonych i innych środków transportu szynowego lub linowego.

Dwuskrzydłowa tama wentylacyjna automatyczna, zezwala na dokonywanie operacji otwarcia, utrzymywania blokady, kontroli jej otwarcia i zamknięcia podczas przejazdu zestawów transportowych, bez konieczności zatrzymywania się, z zachowaniem wymaganych przepisami zasad bezpieczeństwa.

Zakres zastosowania
Dwuskrzydłowa tama wentylacyjna automatyczna może być stosowana w wyrobiskach korytarzowych wentylacyjnych o nachyleniu podłużnym do ±30ş.

Poprzeczne nachylenie wyrobiska przy zastosowaniu tamy może wynosić ±10ş

Wyposażenie układu sterowania zawiera iskrobezpieczne układy sterowania, sygnalizacji i blokady.

Wielkość przekroju wyrobiska jak również jego obudowa może być dowolna z tym, że wielkość gabarytów otwarcia tamy pozwoli na zachowanie niezbędnych wymaganych właściwymi przepisami odstępów ruchowych przy przejeździe przez nią zespołu transportowego.

Dane techniczne:

Maksymalna szerokość otworu transportowego [mm] - 3500

Maksymalna wysokość otworu transportowego [mm] - 3000

Napęd dwudzielnych drzwi może stanowić:

- siłownik pneumatyczny

- siłownik hydrauliczny

- przesuwnik elektryczny

Budowa

Tama wykonana jest jako konstrukcja stalowa spawana.
Dwuskrzydłowa tama wentylacyjna automatyczna składa się z podzespołów zasadniczych:

- ramy

- skrzydła lewego i prawego

- układu dźwigniowego

- napędu skrzydeł wraz ze sterowaniem

- elementów uszczelniających

- układu zasilania

- sterowania

Rama tamy wykonana jest z ceowników.

Skrzydła drzwi stanowią konstrukcję spawaną z profili zamkniętych.
Układ dźwigniowy służy do otwierania w przeciwnych kierunkach skrzydeł tamy.

W przypadku zaniku zasilania istnieje możliwość ręcznego sterowania tamą. Układ sterowania i oczujnikowania tam wentylacyjnych oparty jest o system automatyzacji.

Wymiary tam oraz układ zasilania i sterowania dobierane są wg wymagań Zamawiającego.