APARATURA ZASILAJĄCA (ENDIS)

Punkt PANELE

HPC 450-1 Panel wyłącznika mocy

Panel wyłącznikowy dla zasilania napędów trójfazowych dużej mocy lub linii kablowych w sieciach o napięciu znamionowym do 1,1 kV.

Zintegrowany układ elektroniczny spełnia wszystkie funkcje sterujące, kontrolujące i zabezpieczające.

Dzięki wysokiej zdolności wyłączeniowej komór próżniowych ograniczniki są zbędne (panel nie wymaga zewnętrznych dobezpieczeń).

Napędzany silniczkiem przełącznik nawrotny zmienia w przeciągu kilku sekund kierunek obrotów zasilanych silników bez konieczności zamiany podłączonych przewodów.

Technika panelowa

Panel wyłącznikowy składa się z trzech komór próżniowych oraz modułu elektroniki spełniającego funkcje sterowniczo - kontrolne. Wszystkie zewnętrzne przyłącza (części energetycznej i sterowniczo - kontrolnej) wchodzą w odpowiednie gniazda automatycznie po zadziałaniu na panel rączką odłącznika. Jakiekolwiek ręczne manipulacje na panelu są zbędne.

Sterowniczo-kontrolny moduł elektroniki

Zintegrowany układ elektroniczny (moduł ochronny) w pełni steruje, kontroluje i zabezpiecza odpływ w zakresie:

  • zabezpieczenia przed skutkami przeciążeń i zwarć,
  • blokującego zabezpieczenia upływowego oraz ziemnozwarciowego,
  • zabezpieczenia przed skutkami zaniku fazy i asymetrii,
  • kontrola temperatury silnika (PTC i PT100),
  • kontroli obwodów sterowniczych i ochronnych,
  • sterowanie pracą komór próżniowych wyłącznika (stycznika),
  • kontrola wyłączenia zwarcia.

Układ elektroniczny komunikuje się z modułem wskaźnikowym w stacji rozdzielczej za pośrednictwem szeregowej magistrali danych.

System bez bezpieczników

Dzięki zastosowaniu wyłącznika z komorami próżniowymi o znamionowym prądzie wyłączalnym rzędu 20kAeff przy 1kV bezpieczniki, które często ulegają awarii z powodu zużycia i powodują przestoje, są całkowicie zbędne. Ten panel pozwala zatem zaoszczędzić czas oraz zredukować koszty związane z przestojami.

Przełącznik rewersyjny

Napędzany silnikiem przełącznik fazowy zmienia w przeciągu kilku sekund kierunek obrotów na odpływie. Kierunek obrotów można przełączyć ręcznie na pulpicie sterowniczym lub za pomocą nadrzędnego systemu sterowania. Przełącznik ten nie jest przystosowany do ciągłej pracy w trybie rewersyjnym. Z tego względu np. napędy strugowe muszą być wyposażone w każdym przypadku w oddzielny panel dla każdego kierunku obrotów.