APARATURA ZASILAJĄCA (ENDIS)

Punkt PANELE

IMTU-TS Panel oświetleniowy z funkcją kontroli stanu izolacji dla TransSwitch 1,1 lub 3,3 kV

Panel kontrolujący sieć i zasilający instalacje oświetleniowe.

Dwa galwanicznie oddzielone odpływy oświetleniowe o napięciu znamionowym 127 lub 230 V.

Zintegrowany układ elektroniczny spełnia wszystkie funkcje sterujące, kontrolujące i zabezpieczające.

Do wyboru są następujące rodzaje sterowania: sterowanie za pomocą styków lub sterowanie cyfrowe za pomocą rozmaitych systemów sterowania nadrzędnego (magistrali polowych).

Zastosowanie

Panel można podłączyć w transformatorze TransSwitch poprzez gniazdo typu IMTU-TS1. Składa się on z dwóch kontrolowanych odpływów oświetleniowych, z układu kontroli izolacji dla sieci wtórnej oraz z układu kontrolującego temperaturę transformatora TransSwitch.

Odpływy oświetleniowe

Napięcie odpływów oświetleniowych jest zdeterminowane przez uzwojenie pomocnicze w aktywnej części TransSwitch i wynosi 127 lub 230 V. Na życzenie dla odpływu oświetleniowego 2 są dostępne również inne napięcia.

Elektroniczny układ sterowniczo-kontrolny

Zintegrowany układ elektroniczny panelu (moduł ochronny) steruje, kontroluje i zabezpiecza w zakresie:

obydwu odpływów oświetleniowych
  • ochrony przeciwzwarciowej i przeciążeniowej,
  • kontroli stanu izolacji i blokującego zabezpieczenia upływowego,
  • obwodu kontrolnego pilota (kontrola ÜL/PE),
sieci wtórnej TransSwitch
  • kontrola stanu izolacji dla sieci 1,1 kV lub 3,3 kV z trzystopniowym wyłączaniem za pomocą ustalonych wartości granicznych, dodatkowo wyłączanie sieci w połączeniu z mechaniczną blokadą przekaźnika sygnalizacyjnego w TransSwitch, i dla transformatora
  • obwód pomiaru temperatury z Pt 100,
  • obwód kontrolny z czujnikami bimetalowymi.

Moduł ochronny komunikuje się za pomocą szeregowej magistrali danych z modułem wyświetlacza w komorze wyłączników po stronie DN, w którym ustawione są parametry robocze dla panela i wyświetlane komunikaty statusu.

Sterowanie

Panel może być sterowany za pośrednictwem modułu wyświetlacza poprzez styki (równolegle) lub adapter magistrali polowej (transmisja szeregowa z systemu nadrzędnego).

1 Insulation Monitoring and Transformer Unit for TransSwitch