APARATURA ZASILAJĄCA (ENDIS)

Punkt PANELE

IMTU Panel oświetleniowy z funkcją kontroli stanu izolacji dla sieci od 0,4 kV do 1,1 kV

Panel kontrolujący sieć i zasilający instalacje oświetleniowe.

Dwa galwanicznie oddzielone odpływy oświetleniowe o napięciu znamionowym 127 lub 230 V.

Zintegrowany układ elektroniczny spełnia wszystkie funkcje sterujące, kontrolujące i zabezpieczające.

Do wyboru są następujące rodzaje sterowania: sterowanie za pomocą styków lub sterowanie cyfrowe za pomocą rozmaitych systemów sterowania nadrzędnego (magistrali polowych).

Zastosowanie

Panel IMTU1 można zastosować w systemie ENDIS poprzez gniazdo typu 1. Składa się on z transformatora z dwoma podłączonymi i kontrolowanymi odpływami oświetleniowymi oraz z układu kontroli izolacji dla sieci zasilającej panel.

Odpływy oświetleniowe

Odpływy oświetleniowe mogą posiadać napięcie znamionowe rzędu 127 lub 230 V. Inne napięcia są dostępne na zamówienie.

Elektroniczny układ sterowniczo-kontrolny

Zintegrowany układ elektroniczny panelu (moduł ochronny) steruje, kontroluje i zabezpiecza w zakresie:

obydwu odpływów oświetleniowych
  • ochrony przeciwzwarciowej i przeciążeniowej,
  • kontroli stanu izolacji i blokującego zabezpieczenia upływowego,
  • obwodu kontrolnego pilota (kontrola ÜL/PE),
sieci zasilającej
  • kontrola stanu izolacji dla sieci do 1,1 kV z trzystopniowym wyłączaniem za pomocą ustalonych wartości granicznych, opcjonalne wyłączanie sieci w połączeniu z mechaniczną blokadą przekaźnika sygnalizacyjnego w urządzeniu sterującym.

Moduł ochronny komunikuje się za pomocą szeregowej magistrali danych z modułem wyświetlacza w urządzeniu rozdzielczym, w którym ustawione są parametry robocze dla panela i wyświetlane komunikaty statusu.

Sterowanie

Panel może być sterowany za pośrednictwem modułu wyświetlacza poprzez styki (równolegle) lub adapter magistrali polowej (transmisja szeregowa z systemu nadrzędnego).

1 Insulation Monitoring and Transformer Unit