APARATURA ZASILAJĄCA (ENDIS)

Punkt STACJE KOMPAKTOWE

KE 1004 Stacja kompaktowa 1,1 kV

Nowoczesna stacja rozdzielcza o konstrukcji panelowej, z przyłączami wtykowymi.

W każde z czterech gniazd można zamontować panele stycznikowe jedno- lub dwuodpływowe, natomiast panel oświetleniowy jedynie do lewego gniazda.

Każde gniazdo panelowe jest wyposażone w odrębny odłącznik.

Parametry robocze i wartości graniczne paneli wyłącznikowych są ustawiane na module wskaźnikowym znajdującym się w iskrobezpiecznej komorze przyłączowej, bez konieczności otwierania czy wyłączania stacji.

System panelowy pozwala szybko zlikwidować usterki i zredukować do minimum okresy przestoju.

Kompaktowa konstrukcja

Gniazda wtykowe zamontowane na obudowie pozwalają zrezygnować z dużych komór przyłączowych. Jest to kompaktowa stacja sterująca o małych rozmiarach, a mimo to pełna starannie dopracowanych szczegółów.

Technika panelowa

Panele nie wymagają wcześniejszego przygotowania, wystarczy je wsunąć w komorę stacji i włączyć za pomocą odłącznika - to wszystko.
W stacji KE 1004 można instalować następujące panele:

  • panel oświetleniowy IMTU,
  • panel wyłącznika mocy HPC 450-1,
  • panel stycznikowy CU,
  • panel dwustycznikowy TCU,
  • panel dwustycznikowy rewersyjny TCU-R.

Magistrala energetyczna

Stacja posiada dwa niezależne gniazda dopływowe A i B, dzięki czemu możliwe jest jej równoległe zasilanie bądź też zasilanie kilku stacji na przelot. W razie potrzeby po uprzednim rozdzieleniu magistrali energetycznej na dwie części stację można zasilić z dwóch różnych źródeł energii.

Odłącznik

Każde gniazdo panelu jest wyposażone w oddzielny odłącznik. Wyłączony panel jest wyciągnięty z magistrali energetycznej i całkowicie oddzielony od układu elektrycznego stacji. Szybkozamykające się drzwi można otworzyć dopiero po odłączeniu wszystkich paneli.

Parametryzacja

Parametry robocze dla każdego panelu są ustawiane i zapisywane na stałe do pamięci przynależnego modułu wskaźnikowego, który znajduje się w iskrobezpiecznej komorze przyłączowej. Po włączeniu parametry te zostają bezzwłocznie przekazane do panelu. W ten sposób ponowne wpisywanie parametrów po zmianie panelu jest zbędne.

Stacja

KE 1004 może być sterowana równolegle za pośrednictwem przycisków lub też szeregowo poprzez zewnętrzne interfejsy (systemy nadrzędne).