APARATURA ZASILAJĄCA (ENDIS)

Punkt STACJE KOMPAKTOWE

KE 1008 Stacja kompaktowa 1,1kV

Wyłącznik (stacja kompaktowa) oparta na technice magistrali energetycznej i złączy (sprzęgieł).

Osiem miejsc (gniazd), w które można wsunąć do 7 paneli wyłącznikowych oraz jeden panel kontrolno-oświetleniowy (kontrola izolacji).

Każde miejsce (gniazdo na panel) posiada własną rączkę odłącznika.

Parametry można ustawiać w czasie pracy, przy zamkniętej stacji.

Niezależne sterowanie każdym panelem przez styki lub różne magistralne systemy (sterowanie cyfrowe).

Stacja kompaktowa

Stacja kompaktowa składa się z czterech komór ognioszczelnych typu „d“:

  • dwóch komór paneli z techniką energetyczną,
  • jednej komory dla transformatora oświetleniowego,
  • jednej komory przyłączowej dla dopływów.

Panel IMTU z układem kontroli izolacji i dwoma odpływami oświetleniowymi jest zasilany energią z transformatora oświetleniowego. Cztery z ośmiu gniazd panelu typu 1 można dowolnie wyposażać w pojedyncze lub podwójne panele stycznikowe i w ten sposób możemy zasilać do 12 odpływów silnikowych (patrz poniższa tabela). Po stronie dopływowej podłączenie przewodów można wykonać przez wpusty kablowe do komory przyłączeniowej lub przez sprzęgła PC 1000-2. Po stronie odpływowej przewody łączy się wyłącznie za pomocą sprzęgieł.

Odłącznik

Każdy panel posiada własny odłącznik. W stanie odłączonym panel jest wysunięty z magistrali energetycznej, a styki dopływowe tej magistrali są wtedy bezpiecznie zasłonięte. Dopiero, gdy wszystkie panele jednej komory są odłączone można otworzyć szybkozamykające się drzwi.

Parametryzacja

Parametry pracy każdego panelu są ustawiane i trwale zapamiętane w przynależnym wyświetlaczu w komorze iskrobezpiecznej. Przy wymianie panela nie trzeba ponownie wprowadzać parametrów.

Sterowanie

Panele w KE 1008 mogą być sterowane równolegle przez styki lub szeregowo przez różne magistralne systemy sterowania.