APARATURA ZASILAJĄCA (ENDIS)

Punkt STACJE KOMPAKTOWE

KE 3002 Stacja kompaktowa 3,3 kV

Nowoczesna stacja rozdzielcza o konstrukcji panelowej, z przyłączami wtykowymi.

W dwa gniazda można dowolnie zamontować panele z wyłącznikami mocy.

Każde gniazdo do montażu panelu jest wyposażone w odrębny odłącznik.

Parametry robocze i wartości graniczne paneli wyłącznikowych są ustawiane na module wskaźnikowym znajdującym się w iskrobezpiecznej komorze przyłączowej, bez konieczności otwierania czy wyłączania stacji.

Prosta konstrukcja złączy wtykowych pozwala zredukować koszty instalacji. System panelowy pozwala szybko zlikwidować usterki i zredukować do minimum okresy przestoju.

Kompaktowa konstrukcja

Gniazda wtykowe na obudowie pozwalają zrezygnować z dużych komór przyłączowych. Jest to kompaktowa stacja rozdzielcza o małych wymiarach, a mimo to pełna starannie dopracowanych szczegółów.

Technika panelowa

Panele są w pełni gotowe do użytku, wystarczy je wsunąć w komory stacji i włączyć odłącznik - to wszystko. W stacji KE 3002 można zainstalować dwa panele wyłącznikowe typu HPC 450-3.

Magistrala energetyczna

Stacja posiada dwa niezależne gniazda dopływowe A i B, dzięki czemu możliwe jest zasilanie kilku stacji kompaktowych na przelot.

Odłącznik

Każde gniazdo panelu jest wyposażone w oddzielny odłącznik. Wyłączony panel jest wyciągnięty z magistrali energetycznej i całkowicie oddzielony od układu elektrycznego stacji. Szybkozamykające się drzwi można otworzyć dopiero po odłączeniu wszystkich paneli.

Parametryzacja

Parametry robocze dla każdego panelu są ustawiane i zapisywane na stałe do pamięci przynależnego modułu wskaźnikowego znajdującego się w iskrobezpiecznej komorze przyłączowej. Po włączeniu panelu parametry te zostają bezzwłocznie do niego przekazane.

Sterownie

Stacja KE 3002 może być sterowana równolegle za pośrednictwem przycisków lub też szeregowo poprzez systemy nadrzędne.