APARATURA ZASILAJĄCA (ENDIS)

Punkt STACJE KOMPAKTOWE

KE 3004 Stacja kompaktowa 3,3 kV

Wyłącznik (stacja kompaktowa) oparta na technice magistrali energetycznej i złączy (sprzęgieł).

Cztery miejsca w które można wsunąć panele stycznikowe.

Każde miejsce (gniazdo na panel) posiada własną rączkę odłącznika i uziemnik.

Parametry można ustawiać w czasie pracy, przy zamkniętej stacji.

Niezależne sterowanie każdym panelem przez styki lub różne magistralne systemy sterowania.

Zastosowanie

Dwie oddzielne komory ognioszczelne typu „d“ stanowią jedną całość. Magistrale energetyczne obydwu komór mogą być zasilane z różnych źródeł. Podłączenia można wykonać przez komory przyłączowe za pomocą wpustów kablowych lub poprzez sprzęgła (złącza).

Technika wsuwanych paneli

W każde z czterech gniazd typu 3 może być wsunięty panel stycznikowy HPC 450-3 .

Odłącznik

Każdy panel posiada własną rączkę odłącznika. W stanie odłączonym panel jest wysunięty z magistrali energetycznej, styki dopływowe tej magistrali są bezpiecznie zasłonięte, a odpływowe zwarte i uziemione. Dopiero, gdy obydwa panele są odłączone można otworzyć szybkozamykające się drzwi.

Parametryzacja

Parametry pracy każdego panelu są ustawiane i trwale zapamiętane w wyświetlaczu w komorze iskrobezpiecznej. Przy wymianie panela nie trzeba ponownie wprowadzać parametrów.

Sterowanie

Panele w KE 3004 mogą być sterowane równolegle przez styki lub szeregowo przez różne magistralne systemy sterowania.