Kolejka spągowa linowa typu KS-650/900/63/100

Kolejka spągowa linowa typu KS-650/900/63/100 o rozstawie szyn 650 lub 900 mm i sile uciągu w linie wynoszącej 63 lub 100 kN przeznaczona jest do prowadzenia następujących transportów w podziemnych wyrobiskach górniczych kopalń:

- transportu materiałów bezpośrednio na platformach lub w pojemnikach (np.materiałów sypkich) dłużycy o długości do 7,5m oraz ładunków o dużych wymiarach gabarytowych, w tym części maszynowych

- sekcji obudów zmechanizowanych itp. w wyrobiskach poziomych i o nachyleniu do ±30ş

- transportu ludzi w kabinach nakładanych na platformy nośne lub ciągnąco-nośne i wóz hamulcowy w wyrobiskach poziomych i o nachyleniu do ±25ş

- jednoczesny transport materiałów i ludzi w kabinie nakładanej na wóz hamulcowy w wyrobiskach poziomych i o nachyleniu do ±25ş

Trasa kolei spągowej może być układana w wyrobiskach górniczych na wszystkich rodzajach spągu, w tym na spągach piaszczystych

Kolejka spągowa składa się z następujących zespołów głównych:

- napędu
- liny
- toru jezdnego z zespołami krążków prowadzących linę
- stacji napinającej
- zwrotni
- zestawu transportowego
- wyposażenia elektrycznego

Lina ciągnąca napędzana jest napędem elektrohydraulicznym w skład którego wchodzi:

- agregat hydrauliczny
- kołowrót
- stanowisko sterowania

Kolejka napędzana jest liną bez końca z prowadzeniem liny w różnych zestawach krążków, co pozwala na transport w wyrobiskach o zmiennych nachyleniach tj. po wzniosie i upadzie, a także po łukach. Tor jezdny składa się z powtarzalnych odcinków szyn prostych, łukowych dostosowanych do przebiegu trasy.
Na końcu trasy zabudowana jest zwrotnia.

W zależności od warunków lokalizacji i potrzeb mogą być stosowane następujące stacje napinające:

- proporcjonalne
- pneumatyczne - w wersjach: pojedyncze i podwójne
- hydrauliczne - w wersjach: pojedyncze i podwójne
- ciężarkowe

Przy formowaniu zestawu transportowego przyjmuje się zasadę, aby składał się on z minimalnej ilości niezbędnych zespołów.
Dobór podzespołów zestawu jezdnego, w tym ilość i rozmieszczenie
w zestawie może być dowolna w zależności od potrzeb użytkownika.
Każdy zestaw musi posiadać w swoim składzie jeden wóz hamulcowy, który może być umieszczony w dowolnym miejscu zestawu jezdnego i jedną platformę nośną lub ciągnąco-nośną.

W skład zestawu transportowego może wchodzić:

- platforma ciągnąco-nośna o nośności 100, 150, 220 kN
- wóz hamulcowy typu: 60, 90, 120 lub 180
- platforma nośna 100, 150, 220, 320, 350 kN
- wóz z bębnem na linę rezerwową
- cięgła łączące
- kabiny osobowe

Maksymalny ciężar przewożonych jednostek ładunkowych uzależniony
jest od zastosowanych platform w zestawie transportowym i może wynosić maksymalnie 35T dla jednej platformy.
Kolejka KS-650/900/63/100 dostosowana jest do przewozu ludzi
w kabinach nakładanych na platformy ciągnąco-nośne, nośne lub wóz hamulcowy.
Stanowisko sterowania wyposażone jest we wskaźniki umożliwiające
obserwację i kontrolę poprawności pracy kolejki (wskaźniki: ciśnień, prędkości jazdy, przebytej drogi, blokad).
W czasie jazdy prędkość można regulować w zależności od warunków ruchu.