AUTOMATYKA (MINCOS)

ME 9000 System detektora metali

System detektora metali ME 9000 rozpoznaje metalowe przedmioty i pomyślany jest do zabudowy na konstrukcjach przenośników taśmowych.

Zadaniem tego urządzenia jest wykrywanie na przenośniku taśmowym metalowych przedmiotów (np. narzędzi, konstrukcji, itp.), które w określonych warunkach mogą spowodować uszkodzenie taśmy (np. jej rozcięcie). W przypadku rozpoznania metalu, urządzenie wysyła sygnał, który może być wykorzystany do wyłączenia taśmociągu lub do nadania sygnału alarmowego.

System detektora metali składa się z następujących komponentów:

  • detektor (tzw. logika rozpoznania) ME 9001 lub ME 9001.A
  • antena z adapterem ME 9002 lub ME 9003
  • zasilacz SVI 12/1.3-***
  • zamocowanie dla ME 9000 (opcja)

Antena jest konfekcjonowanym, wielożyłowym przewodem (maks. 8 m), który w formie pętli montowany jest wokół taśmociągu. Obydwa końce przewodu antenowego zostają wsunięte do przynależnego adaptera antenowego. Połączenie adaptera antenowego z detektorem wykonane jest poprzez odcinek przewodu (maks. 2 m), z wtyczką czteropolową. Przewód doprowadzający zasilanie o długości do 100 m, zostaje wprowadzony na zaciski przyłączeniowe przez wpust w obudowie detektora. Do zasilania systemu może być wykorzystany zasilacz iskrobezpieczny typu SVI 12/1.3-***. Bezpotencjałowy styk detektora jest do dyspozycji na zaciskach przyłączeniowych w obudowie detektora i może być wyprowadzony przewodem na zewnątrz, do dowolnego urządzenia sterowniczego.