AUTOMATYKA (MINCOS)

MSI 2 Łącznik magnetyczny

Łączniki magnetyczne stosowane są jako wyposażenie instalacji iskrobezpiecznych i używane są jako elementy łączeniowe ruchomych obiektów takich jak naczynia wyciągowe, kolejki spągowe, kolejki podwieszane itp. Służą do sterowania i nadzoru w obwodach iskrobezpiecznych.

Obudowa wykonana jest z niemagnetycznego, odpornego na korozję brązu i pomalowana na niebiesko. Element łączeniowy składa się z magnetycznego łącznika zbliżeniowego z kontaktem przełącznym (zestyk kontaktronowy). Łączniki są zalane i zamocowane na specjalnej płycie o grubości 7 mm. Płyta ta zamocowana jest w sposób eliminujący wstrząsy za pomocą elementów tłumiących drgania. Kable przyłączeniowe magnetycznych łączników zbliżeniowych wyprowadzone są na 6-biegunową listwę zaciskową.

W dolnej części ściany czołowej łącznika magnetycznego znajdują się wykonywane standardowo dwa otwory, z wpustem kablowym M20 i z zaślepką M20.

Istnieją dwa typy łączników: MSI 2C (monostabilny) oraz MSI 2F (bistabilny).

Dla łącznika monostabilnego (MSI 2C) styki przełączają się gdy magnes nadawczy znajdzie się nad łącznikiem magnetycznym i wracają do pozycji wyjściowej po odsunięciu magnesu.

W przypadku drugiego typu (MSI 2F), łącznik zbliżeniowy posiada dwa stabilne stany spoczynkowe. Zależnie od polaryzacji magnesu nadawczego przemieszczającego się przez aktywną strefę łącznika, jego kontakty przełączają się w jeden lub drugi stan spoczynkowy. W tym stanie styki pozostają do czasu, gdy nastąpi przemieszczenie magnesu nadawczego o odmiennej polaryzacji lub magnesu o tej samej polaryzacji, lecz w przeciwnym kierunku.