AUTOMATYKA (MINCOS)

NS2.1/1 Czujnik schodzenia taśmy

Czujnik schodzenia taśmy służy do kontroli biegu taśmy. Urządzenia montuje się po obu stronach przenośnika, najczęściej na zwrotni i przy wysypie. Gdy taśma przenośnika przesuwa się krzywo, schodzi z konstrukcji przenośnika powodując odchylenie dźwigni znajdującej się na górze obudowy urządzenia i przełączenie styków (NO i NC), które mogą być wykorzystane w układzie sterowania. Styk NC wpięty w obwód bezpieczeństwa natychmiast wyłączy napęd przenośnika taśmowego, zapobiegając zejściu taśmy z konstrukcji.

DANE TECHNICZNE


Rys. 1. Budowa czujnika schodzenia taśmy NS2.2/1


Rys. 2. Schemat ideowy połączeń w urządzeniu NS2.2/1


Parametry mechaniczne
Szerokość ca. 200 mm
Wysokość (bez dźwigni) ca. 280 mm
Głębokość ca. 110 mm
Masa ca. 5,4 kg
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Cecha budowy przeciwwybuchowej I M1 EEx ia I
Certyfikat DMT 01 ATEX E 070