Ogłoszenie


Becker-Warkop Sp. z o.o. (Zamawiający) poszukuje Wykonawcy, który podejmie
się kompleksowej współpracy przy opracowaniu Nowego systemu transportowego -
podwieszonej kolei elektrycznej, zasilanej z szynoprzewodu trójfazowego,
przeznaczonej głównie do przewozu ludzi w podziemiach kopalń węgla w
pomieszczeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem metanu (stopień zagrożenia
a, b, c) i/lub pyłem węglowym (stopień zagrożenia A i B), z prędkościami
maksymalnymi 5m/s w ramach projektu, o dofinansowanie którego zamierza
ubiegać się Zamawiający z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -
2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1
"Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego oraz wymagane załączniki.
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁĄCZNIK NR1
ZAŁĄCZNIK NR2
ZAŁĄCZNIK NR3
ZAŁĄCZNIK NR4
ZAŁĄCZNIK NR5

Data publikacji: 20.11.2015 godz. 12.00

Poniżej zawiadomienie o wyborze oferty.
ZAWIADOMIENIE
Data publikacji: 30.11.2015 godz. 12.00