Osadzarki pulsacyjne

Osadzarki są maszynami hydraulicznymi, w których mieszaninę ziaren o różnym ciężarze właściwym poddaje się oscylacyjnemu bądź pulsacyjnemu działaniu wody, doprowadzonej przez dno sitowe koryta roboczego służącego do przepływu wzbogacanego materiału, w celu rozdziału tej mieszaniny na warstwy ziaren według ciężaru właściwego.


Ze względu na wielkość ziarna kierowanego do wzbogacania rozróżnia się:

• Osadzarki miałowe – klasa ziarnowa 30 (20) – 0,5 mm

• Osadzarki średnioziarnowe – klasa ziarnowa 70 (50) – 0,5 mm

• Osadzarki ziarnowe – klasa ziarnowa 120 – 30 (20) mm