APARATURA ZASILAJĄCA (ENDIS)

Punkt SYSTEM WTYKOWY 1kV

PC System wtykowy

System wtykowy dla sieci o maks. napięciu 1,1 kV i prądzie do 400 A.

Wtyczki posiadają wyprzedzające kontakty pilotowe, przeznaczone do podłączenia kontrolnego obwodu prądowego.

Dzięki zastosowaniu współśrodkowych kontaktów pierścieniowych, złączki wtykowe dla przewodów o dużym przekroju można łączyć bez potrzeby ich obracania, tak że po podłączeniu dają się one łatwo obracać.

System wtykowy 250 V / 63 A (Rys.1)

System przeznaczony dla zespołów oświetleniowych i pomocniczych obwodów zasilania.

Wtyczka posiada bardzo kompaktową budowę, gdyż komora przyłączy zostaje zalana po założeniu kompletnego osprzętu. Zalew gwarantuje lepszą odporność przyłączy na wstrząsy i wibracje.

Kontakty typu M (męski) mają postać bolców, a typ F (żeński) – postać gniazdek.

Dostępne są wtyczki i gniazda do łączenia przewodów oraz do montażu na obudowie, jak również człony końcowe dla kontroli obwodów zasilania i sterowania.

Na specjalne zamówienie dostarczymy również zabezpieczenie przed pomyłkowym załączeniem przewodów o różnych napięciach.

System wtykowy 1,1 kV / 115 A (Rys.2)

System klasy rozmiarowej 1 do podłączania układów napędowych prądu trójfazowego o małej i średniej mocy. Istnieje możliwość montażu na przewodach i kablach.

Kontakty typu M (męski) mają postać bolców, a typ F (żeński) – postać gniazdek.

Dostępne są kontakty dla trzech faz, jednego PE, pojedynczego nadzorczego obwodu zasilania (wyprzedzający) oraz dla dwóch obwodów prądu sterowniczego.

Ponadto dostępne są wtyczki i gniazda do łączenia przewodów oraz do montażu na obudowie, jak również człony końcowe dla kontroli obwodów zasilania i sterowania.

System wtykowy 1,1 kV / 400 A (Rys.3)

System klasy rozmiarowej 2 do podłączania układów napędowych prądu trójfazowego o dużej mocy lub wyjść przewodów. Istnieje możliwość montażu na przewodach lub kablach.

Wtykane bez skręcania z możliwością obracania po złożeniu.

Zalety te znacznie ułatwiają manipulowanie przewodami o dużych przekrojach, które również po złączeniu są pozbawione skrętów.

Dzięki nowego rodzaju kontaktom pierścieniowym we wtyczkach i w cokole oraz centralnie umieszczonej wtyczce do obwodów pilotowych i sterowniczych, wtyczka daje się zupełnie swobodnie obracać.

Ponadto dostępne są wtyczki, gniazda (na życzenie również ze wskaźnikiem napięcia), łączniki oraz wtyczki probiercze i zaślepiające.

Ochrona przeciwwybuchowa

Wszystkie systemy wtykowe w stanie złożonym spełniają wymogi klasy ochronnej dla urządzeń hermetycznie zamkniętych „d“, znak I M2 EEx d I.

Certyfikaty

  • .. PC 220 . . . . . . . . . . .INERIS 02 ATEX 0070 X
  • PC.. - 1000 - 1.1 . . . . . .INERIS 03 ATEX 0099 X
  • PC.. - 1000 - 2... . . . . . .INERIS 03 ATEX 0100 X

Stosowanie

Systemy wtykowe PC.. - 1000 można stosować z powodzeniem w kopalniach zagrożonych wybuchem. Dzięki szczelnie zamkniętej (ześrubowanej) konstrukcji, wtyczka po demontażu nadaje się do ponownego użytku.