APARATURA ZASILAJĄCA (ENDIS)

Punkt POLA ROZDZIELCZE

PHDI Przeciwwybuchowe dopływowe lub sprzęgłowe pole rozdzielcze wysokiego napięcia do 10 kV

Przeciwwybuchowe pole rozdzielcze typu PHDI na napięcie znamionowe do 10kV, spełnia kryteria ochrony przeciwwybuchowej ''d'' i jest przewidziane do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych gazami kopalnianymi. Stosuje się je do ochrony magistrali energetycznej.

PHDI można montować po lewej lub prawej stronie (pole dopływowe) lub w środku (pole sprzęgające) zestawu rozdzielczego wysokiego napięcia.

Dla każdego rodzaju stosowany jest ten sam panel wyłącznikowy mocy typu HVCB.

Panel wyłącznikowy mocy jest odwracalny w zależności od zasilania prądowego (z prawej lub lewej strony).

Parametry pracy oraz wartości graniczne wyłączenia wyłącznika mocy można ustawiać na wyświetlaczu w komorze iskrobezpiecznej.

OPIS OGÓLNY

Przeciwwybuchowe pole rozdzielcze wysokiego napięcia składa się z trzech części:

- wejście oraz szyny zbiorcze (komora ''d'')

- komora wyłącznikowa (komora ''d'')

- komora wyświetlacza oraz obsługi (komora ''i'' - IP54)

ODŁĄCZNIK

Każdy panel wyłącznika mocy posiada własny odłącznik. W stanie uziemionym panel jest wyciągnięty z magistrali energetycznej, a styki dopływowe na magistrali energetycznej są zasłonięte w sposób zabezpieczający przed dotykiem (zaciski wyjściowe są uziemione). Dopiero po odłączeniu wszystkich paneli można otworzyć drzwi szybkiego otwierania.

PHDI