APARATURA ZASILAJĄCA (ENDIS)

Punkt POLA ROZDZIELCZE

PHDO Przeciwwybuchowe odpływowe pole rozdzielcze wysokiego napięcia do 10 kV

Kompaktowe przeciwwybuchowe pole rozdzielcze wykonane jest w technologii o wysokiej obciążalności. Pole wyposażone jest w panel wyłącznika mocy, opcjonalnie z możliwością wykorzystania odpływu pomocniczego dla oświetlenia. Panel wyłącznika realizuje funkcję odłączenia oraz uziemienia odpływu.

Parametry pracy oraz wartości graniczne wyłączenia wyłącznika mocy można ustawiać na wyświetlaczu w komorze iskrobezpiecznej.

Można łączyć pojedyncze pola w zestaw rozdzielczy (rozdzielnię).

ZASTOSOWANIE

Przeciwwybuchowe pole rozdzielcze typu PHDO na napięcie znamionowe do 10kV, spełnia kryteria ochrony przeciwwybuchowej ''d'' i jest przewidziane do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych gazami kopalnianymi. Można je wykorzystywać jako komory zabezpieczające dla przewodów oraz silników.

OPIS OGÓLNY

Przeciwwybuchowe pole rozdzielcze wysokiego napięcia składa się z trzech części:

- wejście oraz szyny zbiorcze (komora ''d'')

- komora wyłącznikowa (komora ''d'')

- komora wyświetlacza i obsługi (komora ''i'' - IP54)