Kolejka spągowa zębata spalinowa KSZS-650/900

Kolejka spągowa zębata spalinowa przeznaczona jest do przewozu ludzi, sekcji obudów zmechanizowanych, elementów kombajnów, ciężkich elementów przenośników ścianowych oraz innych urządzeń podczas zbrojenia i likwidacji wyrobisk ścianowych i innych prac transportowych

Przy projektowaniu wykorzystano doświadczenia ruchowe dotychczas eksploatowanych kolejek linowych oraz zębatych z napędem elektrycznym

Zasadniczymi podzespołami kolejki są:

- ciągnik spalinowy

- tor jezdny

- zestaw transportowy

- wyposażenie dodatkowe

- wózek hamulcowy

Kolejka porusza się po torze o szerokości 650 mm lub 900 mm, ułożonym na spągu.

Podzespoły kolejki takie jak tor jezdny, zestaw transportowy i wyposażenie dodatkowe są identyczne we wszystkich kolejkach spągowych z napędem zębatym.
Wszystkie elementy zespołu transportowego połączone są cięgłami, oraz zabezpieczone dodatkowo linami bezpieczeństwa.
Transport materiałów i ludzi może odbywać się po torze o maksymalnym nachyleniu podłużnym ±30ş oraz nachyleniu poprzecznym ±10ş.
Maksymalna siła uciągu przy jednym wozie napędowym dla ciągników spalinowych o mocy 68-80 kW wynosi 120 kN, natomiast dla ciągników spalinowych o mocy powyżej 120kW–160kN.
Dla ciągników spalinowych o mocy powyżej 120 kW możliwa jest praca w układzie z 1 lub 2 wozami napędowymi o sile uciągu 120 kN lub 240 kN.
Agregaty i kabiny są kompatybilne i mogą być stosowane zarówno
w kolejkach spągowych jak i podwieszonych.

Ciągnik spalinowy składa się z czterech podstawowych podzespołów:

- agregatu spalinowo-hydraulicznego, posadowionego na podwoziu

- wozu napędowego

- wózka hamulcowego - stanowiącego podwozie dla kabiny głównej

- podwozia z kabiną pomocniczą