AUTOMATYKA (MINCOS)

SVI 12 Zasilacz iskrobezpieczny

Zasilacz typu SVI 12/*-*** (Uznam. = 12 V / Imaks. = 1,3 A albo 2,0 A), zasilany z nieiskrobezpiecznego źródła zasilającego, służy do zasilania obwodów prądowych instalacji iskrobezpiecznych w obszarach zagrożonych wybuchem. Urządzenie przewidziane jest do zastosowania w zakresie temperatur otoczenia od – 20ºC do + 50ºC.