APARATURA ZASILAJĄCA (ENDIS)

Punkt PANELE

TCU-R Panel stycznikowy dwuodpływowy-rewersyjny

Panel modułowy z dwoma odpływami rewersyjnymi wzajemnie niezależnymi.

Przeznaczony dla układów napędowych prądu trójfazowego o małej i średniej mocy w sieciach o napięciu znamionowym do 1,1kV.

Zintegrowany układ elektroniczny w pełni steruje, kontroluje i zabezpiecza obydwa odpływy.

Technika panelowa

Panel wyłącznikowy dwuodpływowy składa się z kompletu styczników próżniowych oraz modułu elektroniki spełniającego funkcje sterowniczo-kontrolne. Wszystkie zewnętrzne przyłącza (części energetycznej i sterowniczo-kontrolnej) wchodzą w odpowiednie gniazda automatycznie po zadziałaniu na panel rączką odłącznika. Jakiekolwiek ręczne manipulacje na panelu są zbędne.

Kontakty dla kontrolnych obwodów prądowych

Przełączanie rewersyjne

Obydwa odpływy można załączyć rewersyjnie niezależnie od siebie.

Elektroniczne układy sterowniczo-kontrolne

Zintegrowany układ elektroniczny (moduł ochronny) w pełni steruje, kontroluje i zabezpiecza odpływy w zakresie:

  • zabezpieczenia przed skutkami przeciążeń i zwarć,
  • blokującego zabezpieczenia upływowego oraz ziemnozwarciowego,
  • zabezpieczenia przed skutkami zaniku fazy i asymetrii,
  • kontroli temperatury silnika (PTC i PT100),
  • kontroli obwodów sterowniczych i ochronnych,
  • sterowanie pracą komór próżniowych wyłącznika (stycznika),
  • kontrola wyłączenia zwarcia.

Układ elektroniczny może komunikować się z modułem wskaźnikowym w stacji kompaktowej za pośrednictwem szeregowej magistrali danych.

Przełączanie mini-napędów

Dla mini-napędów o maks. prądzie znamionowym 12A są również do nabycia specjalne panele modułowe.