APARATURA ZASILAJĄCA (ENDIS)

Punkt PANELE

TCU Panel stycznikowy dwuodpływowy

Panel stycznikowy posiadający dwa niezależne od siebie odpływy.

Przeznaczony dla układów napędowych prądu trójfazowego o małej i średniej mocy w sieciach o napięciu znamionowym do 1,1 kV.

Zintegrowany układ elektroniczny w pełni steruje, kontroluje i zabezpiecza obydwa odpływy.

Technika panelowa

Panel wyłącznikowy dwuodpływowy składa się z kompletu styczników próżniowych oraz modułu elektroniki spełniającym funkcje sterowniczokontrolne. Wszystkie zewnętrzne przyłącza (części energetycznej i sterowniczo-kontrolnej) wchodzą w odpowiednie gniazda automatycznie po zadziałaniu na panel rączką odłącznika. Jakiekolwiek ręczne manipulacje na panelu są zbędne.

Kontakty dla kontrolnych obwodów prądowych

Elektroniczny układ sterowniczo-kontrolny

Zintegrowany układ elektroniczny (moduł ochronny) w pełni steruje, kontroluje i zabezpiecza odpływ w zakresie:

  • zabezpieczenia przed skutkami przeciążeń i zwarć,
  • blokującego zabezpieczenia upływowego oraz ziemnozwarciowego,
  • zabezpieczenia przed skutkami zaniku fazy i asymetrii,
  • kontrola temperatury silnika (PTC i PT100),
  • kontrola obwodów sterowniczych i ochronnych,
  • sterowanie pracą komór próżniowych wyłącznika (stycznika),
  • kontrola wyłączenia zwarcia.

Układ elektroniczny może komunikować się z modułem wskaźnikowym w stacji kompaktowej za pośrednictwem szeregowej magistrali danych.

Przełączanie mini-napędów

Dla mini-napędów o maks. prądzie znamionowym 12 A są również do nabycia specjalne panele modułowe.