KOMUNIKACJA (SMARTCOM)

TELEMETRIA

Sieć systemu BeckerCom Leaky Feeder cechuje duża uniwersalność i pojemność dla przesyłu informacji (fonii, obrazów i danych), pozwala to na wprowadzenie dodatkowych usług, jak np. telemetrii.

System telemetryczny wykorzystuje od jednego do kilkudziesięciu kanałów radiowych, za pomocą których przekazywane są dane analogowe i cyfrowe zebrane z urządzeń pomiarowych. Podobnie jak w systemie lokalizacji i identyfikacji informacje zapisywane są w komputerowej bazie danych, a następnie prezentowane graficznie na ekranie monitora. Istnieje możliwość przesyłu informacji zwrotnych lub sygnałów sterujących do maszyn i urządzeń.

Dostępne są dwa podstawowe rozwiązania przekazu danych: stacjonarne i mobilne. System stacjonarny wpięty jest bezpośrednio w arterię antenową. System mobilny wykorzystuje modem radiowy do przesyłu informacji z urządzenia pomiarowego RTU (ang. Remote Telemetry Unit) do kabla leaky feeder.

Rys. 1. Urządzenie przekazu danych telemetrycznych

System telemetryczny BeckerCom oferuje własny pakiet oprogramowania albo interfejs do współpracy z istniejącymi systemami SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition).

Typowe aplikacje pozwalają na pomiar, monitoring i kontrolę m.in.:
 • zagrożeń naturalnych (np. metan, wstrząsy),
  • stężenia gazów,
  • temperatury, ciśnienia i przepływu powietrza,
  • naprężeń górotworu,
  • promieniowania jonizującego,
 • urządzeń i procesów technologicznych
  • tam i śluz wentylacyjnych,
  • wentylatorów,
  • stacji pomp,
  • sprężarek,
  • zwrotnic,
  • kamer wizyjnych.
  Główne zalety tego rozwiązania to m.in.:
 • niski koszt zastosowania,
 • łatwa i szybka instalacja,
 • zdalne zasilanie z systemu,
 • modułowość i możliwość rozbudowy w przyszłości.

Rys. 2. Przykład prezentacji danych z urządzeń pomiarowych