APARATURA ZASILAJĄCA (ENDIS)

Punkt TRANSSWITCHE

TS 1243 TransSwitch 3,3 kV

Transformator i stacja kompaktowa na napięcie 3,3 kV w jednej obudowie, o rozmiarach nie wiele większych niż pojedynczy (standardowy) transformator.

Magistrala energetyczna z jednym gniazdem dla panela kontrolno - oświetleniowego (kontrola izolacji) oraz z trzema gniazdami na panele wyłącznikowe ze stycznikami próżniowymi.

Każde gniazdo, w które wsuwany jest panel wyposażono w odrębny odłącznik.

Parametry paneli można nastawiać podczas pracy przy zamkniętej ognioszczelnej komorze wyłączników.

Do wyboru są następujące rodzaje sterowania: sterowanie za pomocą styków lub sterowanie cyfrowe za pomocą rozmaitych systemów sterowania nadrzędnego (magistrali polowych).

Kompaktowa konstrukcja

W modelu TransSwitch transformator i stacja kompaktowa znajdują się w jednej obudowie. Z tego względu TransSwitch zajmuje niewiele więcej przestrzeni niż konwencjonalny transformator.

Magistrala energetyczna

Obydwie magistrale energetyczne zasilane są bezpośrednio z części aktywnej, z ominięciem wyłącznika mocy.
Jedno okablowane gniazdo jest zarezerwowane dla panelu kontrolno-oświetleniowego (kontrola izolacji) IMTU-TS 3,3 kV, w pozostałe trzy gniazda typu 3 można wsunąć panel wyłącznikowy HPC 450-3.

Odłącznik

Każde gniazdo do montażu panelu jest wyposażone w odrębny odłącznik. W stanie odłączonym panel jest wysunięty z magistrali energetycznej, dopływowe gniazda tulipanowe są zabezpieczone przed dotknięciem specjalną zasłonką, a gniazda odpływowe są zwarte i uziemione. Szybko zamykające się drzwi komory ognioszczelnej można otworzyć dopiero po odłączeniu wszystkich czterech paneli.

Parametryzacja

Parametry robocze dla każdego panelu są ustawiane i zapisane na stałe do pamięci przynależnego modułu wskaźnikowego, który znajduje się w iskrobezpiecznej komorze przyłączowej. W ten sposób ponowne wpisywanie parametrów po zmianie panelu jest zbędne.

Sterowanie

Panele w TransSwitch mogą być sterowane równolegle za pośrednictwem styków lub też szeregowo (cyfrowo) poprzez różne systemy nadrzędne (magistrale polowe).