APARATURA ZASILAJĄCA (ENDIS)

Punkt TRANSSWITCHE

TS 1281 TransSwitch 1,1 kV

Transformator i stacja rozdzielcza z ośmioma gniazdami na panele zintegrowane są w jednej zwartej obudowie, nie większej niż pojedynczy transformator.

Jedno z ośmiu gniazd jest zarezerwowane dla panelu oświetleniowego. W pozostałe siedem gniazd można dowolnie zamontować panele jedno- lub dwuodpływowe.

W zależności od zapotrzebowania, można wyprowadzić do 12 odpływów silnikowych.

Każde gniazdo do zabudowy panelu jest wyposażone w odrębny odłącznik.

Prosta konstrukcja łączników wtykowych pozwala zredukować koszty instalacji. System panelowy pozwala szybko zlikwidować usterki i zredukować do minimum okresy przestoju.

Minimalne rozmiary

Transformator mocy, transformator oświetleniowy i stacja rozdzielcza są zainstalowane w jednej zwartej obudowie. Z tego względu Trans-Switch zajmuje niewiele więcej przestrzeni niż konwencjonalny transformator.

Technika panelowa

Panele nie wymagają wcześniejszego przygotowania, wystarczy je wsunąć w komorę stacji i włączyć za pomocą odłącznika - to wszystko. W stacji rozdzielczej Trans-Switch TS 1281 można zainstalować następujące panele:

  • panel oświetleniowy IMTU-TS,
  • panel wyłącznika mocy HPC 450-1,
  • panel stycznikowy CU,
  • panel dwuodpływowy TCU,
  • panel dwuodpływowy rewersyjny TCU-R.

Odłącznik

Każde gniazdo panelu jest wyposażone w oddzielny odłącznik. Wyłączony panel jest wyciągnięty z magistrali energetycznej i całkowicie oddzielony od układu elektrycznego. Drzwiczki szybkiego zamykania można otworzyć dopiero po odłączeniu wszystkich ośmiu paneli.

Parametryzacja

Parametry robocze dla każdego panelu są ustawiane i zapisane na stałe do pamięci przynależnego modułu wskaźnikowego, który znajduje się w iskrobezpiecznej komorze przyłączowej. Po włączeniu parametry te zostają bezzwłocznie przekazane do panelu. W ten sposób ponowne wpisywanie parametrów po zmianie panelu jest zbędne.

Sterowanie

Trans-Switch może być sterowany równolegle za pośrednictwem przycisków lub też szeregowo poprzez systemy nadrzędne. Złącza wtykowe Wszystkie przewody są podłączane za pomocą gniazd wtykowych.

Rys. 1: Złącza wtykowe (z lewej) i magistrale energetyczne