Urządzenia przekładkowe oraz kruszarki dynamiczne przeznaczone są do współpracy z przenośnikiem zgrzebłowym podścianowym, służącym do odstawy urobku ze ścian o wysokiej koncentracji wydobycia.

Urządzenia te posiadają uniwersalną konstrukcję dostosowaną do warunków panujących w wyrobiskach.

Zastosowanie urządzeń pomocniczych firmy Becker-Warkop gwarantują bezawaryjność oraz wysoką wydajność.