Zagęszczacz lamelowy

Zagęszczacze lamelowe służą do wielostrumieniowej sedymentacji zawiesin ziarnistych, których charakterystyczną cechą jest opadanie poszczególnych cząstek zawiesiny z jednakową prędkością. Podstawowym elementem konstrukcyjnym są zespoły pochylonych pod odpowiednim kątem płyt lamelowych, wykonanych ze specjalnego materiału, dzięki którym następuje wzrost powierzchni sedymentacji.

Powierzchnia sedymentacyjna zawarta jest zarówno w rzucie prostokątnym na powierzchnię poziomą dna zagęszczacza, jak i rzucie prostokątnym dolnej powierzchni przestrzeni pomiędzy płytami. Dzięki temu kubatura zabudowy zagęszczacza lamelowego jest kilkakrotnie mniejsza niż w rozwiązaniu tradycyjnym np. z zagęszczaczem DORR’a.

Zagęszczacze Becker WARKOP wyposażone są w układ automatyki, który w czasie rzeczywistym reguluje wydajność urządzenia na podstawie ciągłego pomiaru zagęszczenia wylewu. W urządzeniu na bieżąco określana jest prędkość sedymentacji, dzięki czemu możliwe jest dozowanie optymalnej dawki flokulanta przy zmiennych parametrach nadawy. Układ automatyki zapewnia otrzymywanie na bieżąco informacji o aktualnej zawartości mułu w zagęszczaczu, a po przekroczeniu jego maksymalnego poziomu w zbiorniku sygnalizuje konieczność ograniczenia nadawy, automatycznie odcinając jej dopływ.

Standardowym wyposażeniem zagęszczaczy lamellowych jest układ automatycznego podnoszenia grabi zabezpieczający urządzenie przed awarią. Opcjonalnie zagęszczacz może zostać wyposażony w klarometr.