KOMUNIKACJA (SMARTCOM)

ZDALNE STEROWANIE

Radiowy system BeckerCom Leaky Feeder oferuje możliwość bezprzewodowego sterowania i diagnostyki systemów, maszyn i urządzeń.

Sygnały sterujące oraz dane analogowe i cyfrowe przekazywane są do i z mobilnych urządzeń poprzez modem radiowy. Do współpracy z systemem BeckerCom wykorzystuje się jeden lub kilka kanałów radiowych. Obecność kabla antenowego (ang. Leaky Cable) na całej trasie poruszania się obiektu zapewnia pewne, bezprzerwowe połączenie i niezawodną transmisję danych w najbardziej ekstremalnych warunkach dołowych. Ciągła komunikacja między operatorem a maszyną (dzięki małej i prawie stałej odległości radiomodemu od kabla antenowego systemu BeckerCom) gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa pracy.

System BeckerCom oferuje nowoczesne modemy radiowe do współpracy z układami PLC zabudowanymi w ruchomych urządzeniach.

  Radiowy system sterowania pozwala na zdalną kontrolę m.in.:
 • kolejek spągowych i podwieszanych,
 • lokomotyw przewozu kołowego,
 • kombajnów ścianowych,
 • kombajnów chodnikowych,
 • tam wentylacyjnych,
 • zwrotnic na drogach przewozu.
  Główne zalety tego rozwiązania to m.in.:
 • niski koszt zastosowania,
 • łatwa i szybka instalacja,
 • własne zasilanie lub z nadzorowanego systemu,
 • sterownik PLC programowany zgodnie z normą IEC 61131.

Rys. 1. Przykład zdalnego sterowania i diagnostyki