Kolejka podwieszona zębata spalinowa KPZS

Kolejka podwieszona zębata spalinowa KPZS-80 służy do przewozu ludzi, materiałów i urządzeń, takich jak sekcji obudów zmechanizowanych, elementów kombajnów, ciężkich elementów przenośników ścianowych, podczas zbrojenia i likwidacji wyrobisk ścianowych oraz innych prac transportowych.
Kolejka może być stosowana jako samodzielne urządzenie transportowe, albo stanowić przedłużenie transportu prowadzonego za pomocą innego środka.

Dane techniczne

Moc silnika spalinowego [kW] 80
Liczba aktywnych napędów hydraulicznych 3 lub 4
Znamionowa siła pociągowa  
   dla czterech napędów hydraulicznych [kN]  100±5%
    dla trzech napędów hydraulicznych [kN] 75±5%
Maksymalna prędkość ciągnika  
    dla czterech napędów hydraulicznych [m/s]  1,5
    dla trzech napędów hydraulicznych [m/s] 2,0

Układ hamulcowy

Kolejka wyposażona jest w hamulec bezpieczeństwa i postojowy zabudowany w napędzie HZA.

Kolejka posiada hamulec awaryjny zabudowany w wózku hamulcowym.

Wymiary ciągnika

Długość [mm] 15400
Szerokość [mm] 800
Wysokość [mm] 1230 (od dolnej półki szyny)
Masa ciągnika wraz z mediami [kg] 7500

Zasadniczymi podzespołami kolejki są:

- ciągnik spalinowy

- tor jezdny

- zestaw transportowy - posiadający wyposażenie do transportu ludzi lub
  materiałów

- zabezpieczenie zestawu transportowego tj. wózki hamulcowe typu
  dopuszczonego

Zasadniczymi podzespołami ciągnika spalinowego są:

- agregat spalinowo-hydrauliczny

- cztery napędy HZA

- dwie kabiny operatora

- mechaniczne elementy łączące oraz zestawy przewodów i kabli do
  przesyłania energii i sygnałów

Agregat spalinowo-hydrauliczny składa się z:

- silnika Diesla

- układu chłodzenia

- pompy hydraulicznej

- zbiornika paliwa

- zbiornika cieczy hydraulicznej

- rozrusznika

- instalacji gaśniczej

Napęd hydrauliczny wyposażony jest w hydraulicznie luzowany sprężynowy hamulec wielopłytkowy cierny, spełniający funkcję hamulca bezpieczeństwa i postojowego, którego siła hamowania wynosi co najmniej 37,5 kN.

Ciągnik spalinowy zbudowany jest z jednostek konstrukcyjnych, połączonych ze sobą przegubowo, pozwalających osiągnąć optymalną zwrotność. Konstrukcja modułowa umożliwia dostosowanie do zróżnicowanych warunków eksploatacji.

Hydrauliczny napęd zębaty HZA współpracuje z trasą szynową podwieszoną o profilu I 155 z listwą zębatą, która pełni funkcję nośną i prowadzącą. Głównym elementem napędu jest silnik hydrauliczny wielotłokowy promieniowy, którego moment obrotowy jest przenoszony na szynę przez koło zębate dociskane do listwy zębatej szyny.

Napędy hydrauliczne I, II, III i IV mają tą samą budowę i składają się z:

- korpusu wózka

- kół zębatych i hamulców jako hamulca bezpieczeństwa i hamulca
  postojowego